ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SIEMIATYCKIEGO KONSORCJUM INICJATYW GOSPODARCZYCH

Zarząd Siemiatyckiego Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych uprzejmie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się dnia 30 września 2016r o godz. 16.00 w Hotelu KRESOWIAK*** w Siemiatyczach ul. Grodzieńska 7.

Porządek Zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Wystąpienie Członków Zarządu.
  6. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Zarządu.
  7. Wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
  8. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia.
  9. Dyskusja.
  10. Zamkniecie obrad.

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU SKIG
Mieczysław Swajda

 
 PATRONAT MEDIALNY

logo TVP3 Bialystok  logo prb  logo radio podlasie    logo kurier podlaski

Copyright ? 2005-2013 Skig.pl Siemiatyckie Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych w Siemiatyczach

Polityka prywatności dotycząca plików Cookies.

wykonanie -