Blog

Późne Śniadanie Siemiatyckiego Biznesu

Zapraszamy na ” Późne Śniadanie Siemiatyckiego Biznesu” organizowane przez Siemiatyckie Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych.

Spotkanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu”.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*