Zapraszamy na ” Późne Śniadanie Siemiatyckiego Biznesu” organizowane przez Siemiatyckie Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych.

Spotkanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu”.